PIMOT Patronem Naukowym Seminarium i Warsztaty Strażackie CNG LNG „Gaszenie Metanu”

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT objął Patronatem Naukowym Seminarium oraz Warsztaty strażackie CNG i LNG „Gaszenie Metanu”.

Seminarium naukowe oraz Warsztaty są poświęcone bezpieczeństwu wykorzystywania paliw gazowych i prowadzeniu działań ratowniczych z udziałem samochodów zasilanych CNG i LNG.

Wśród Prelegentów Seminarium wystąpią:

Paweł Bukrejewski, Laboratorium Analityczne PIMOT-Prezentacja:”Właściwości fizykochemiczne CNG, LNG”, Prezentacja:”Właściwości fizykochemiczne LPG’

dr Magdalena Rogulska, PIMOT – Prezentacja: Wyniki Projektu CNG LNG PIMOT ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”

Sławomir Nestorowicz, Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych  PIMOT Prezentacja: ‚LNG w polskim transporcie’

Magdalena Ambroziak, PIMOT – Promocja Projektu ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” oraz prowadzenie badań ankietowych na temat paliw metanowych i pojazdów NGV. Popularyzacja paliw CNG i LNG w polskim transporcie.

Ponadto, swoje prelekcje z zakresu bezpieczeństwa wykorzystywania paliw gazowych wygłoszą użytkownicy pojazdów zasilanych CNG i LNG, Aspiranci Państwowej Straży Pożarnej jak również przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój rynku paliw alternatywnych CNG i LNG.

W trakcie organizowanego wydarzenia odbędą się poligonowe ćwiczenia praktyczne pod dowództwem Korpusu Oficerów i Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, ćwiczenia z działań ratowniczych zabezpiecza zespół wyjazdowy Ratownictwa medycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z programem ćwiczeń strażackich z gaszenia metanu:

1. Właściwości fizykochemiczne CNG LNG.
2. Przygotowanie stref wybuchowości CNG LNG.
3. Pomiar stężenia metanu w różnych odległościach.
4. Przedstawienie metod gaszenia płonącego LNG.
5. Demonstracja działania CNG LNG na różne materiały.
6. Gaszenia LNG z wykorzystaniem różnych technik i materiałów.
7. Spalenie samochodu ze zbiornikiem CNG kompozytowym.
8. Spalenie samochodu ze zbiornikiem CNG stalowym.
9. Spalenie samochodu ze zbiornikiem LPG.
10. Dopalenie resztek metanu – ugaszenia.

Organizatorami wydarzenia są Państwowa Straż Pożarna, Portal cng.auto.pl, Fundacja Green Fuel,  oraz Partnerzy Fundacji Green Fuel.

Patronat Naukowy: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Patronat medialny: portal cng.auto.pl

Dostawca Cysterny Kriogienicznej LNG: Cryogas M&T Poland