Seminarium naukowe w PIMOT

Seminarium naukowe poświęcone infrastrukturze stacji paliw metanowych odbyło się w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w dniu 14 czerwca 2017 r.

W ramach seminarium przedstawiono wyniki badań terenowych w zakresie optymalnej lokalizacji infrastruktury stacji paliw alternatywnych CNG i LNG wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski, zrealizowanych przez firmę PBS na zlecenie PIMOT. W dyskusji poruszane zostały tematy związane z budową stacji tankowania pojazdów napędzanych paliwami metanowymi oraz ich optymalnej lokalizacji.

W seminarium uczestniczyło 31 osób, reprezentujących ośrodki naukowe i firmy zainteresowane tematyką paliw alternatywnych CNG i LNG.

 

Promocja Projektu Międzynarodowe Targi Stacja Paliw 2017

Już po raz 24 przedstawiciele branży paliwowej z całego kraju spotkali się w Warszawie na Targach Stacja Paliw. W tym roku nie zabrakło przedstawicieli Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT, którzy promowali projekt budowy stacji paliw alternatywnych CNG i LNG.

Projekt „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” realizowany w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Pilotażowa, demonstracyjna stacja tankowania paliw CNG i LNG wpisuje się w założenia zawarte w „Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”.

Tegoroczna edycja objęła szereg dziedzin związanych zarówno z branżą paliwową, jak i handlem detalicznym. W gronie wystawców znalazły się firmy oferujące budowę, serwis oraz pełne wyposażenie stacji – zarówno paliw tradycyjnych, jak i alternatywnych: CNG/LNG.

Warsztaty LNG

Od 16 do 17 maja 2017 r. specjaliści z branży LNG, a także wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych tym zagadnieniom. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

Poruszane zagadnienia były związane z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie technologii, metod pomiarowych, optymalizacji oraz bezpieczeństwa eksploatacji i budowy instalacji przemysłowych branży LNG. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno polscy, jak i zagraniczni specjaliści, którzy prezentowali wybrane zagadnienia.

Zainteresowanie wzbudził również projekt „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” realizowany przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Podpisanie umowy na projekt stacji paliw CNG i LNG

Przemysłowy Instytut Motoryzacji podpisał umowę z Górnośląskim Zakładem Obsługi Gazownictwa na wykonanie projektu pilotażowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG.

Jest to kolejny krok w realizacji projektu pn. „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dokument został podpisany przez Andrzeja Muszyńskiego – Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Andrzeja Krawczyka – Prezesa Górnośląskiego Zakładu Obsługi Gazownictwa.

Tankowanie paliwem LNG ciągnika siodłowego SCANIA

W dniu 30 grudnia 2016 roku, na terenie zajezdni autobusowej przy ulicy Ostrobramskiej odbyło się pierwsze w Warszawie tankowanie ciągnika siodłowego, w pełni zasilanego skroplonym gazem ziemnym LNG.

Tankowanie pojazdów zasilanych paliwem LNG nie należy do prostych czynności. Temperatura saturacji skroplonego gazu ziemnego, którym zasilane są autobusy komunikacji miejskiej kształtuje się na poziomie -128°C. Aby doprowadzić do odpowiedniego schłodzenia zbiornika zamontowanego w ciągniku, tankowanie podejmowane było kilkukrotnie. Dodatkowo stacja tankowania posiada specjalne zabezpieczenia uniemożliwiające jednoczesne podłączenie króćca odprowadzającego opary oraz zasilającego pojazd w paliwo. W efekcie zatankowano 316 kg paliwa. Łączna pojemność 2 zbiorników LNG w które wyposażony jest ciągnik wynosi 355 kg – taka ilość paliwa pozwala na pokonanie dystansu około 1100 km.

Scania, obok Iveco, jest drugim producentem ciągników siodłowych, testowanych przez polskich użytkowników, w których montowane są silniki zasilane skroplonym gazem ziemnym.

Poniżej fotografie ilustrujące ciągnik siodłowy SCANIA zasilany LNG.

Krajowe ramy polityki rozwoju paliw alternatywnych – konsultacje publiczne

Przemysłowy Instytut Motoryzacji przedstawił Ministrowi Energii uwagi związane z polityką rozwoju paliw alternatywnych w Polsce.

„Krajowe ramy polityki rozwoju paliw alternatywnych” są dokumentem, który przedstawia instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego (CNG i LNG) stosowanych w transporcie. Przemysłowy Instytut Motoryzacji w ramach realizacji projektu „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” postawił sobie za cel przeprowadzenie analizy istniejących regulacji prawnych, a także znalezienie odpowiednich rozwiązań, które umożliwiłyby wsparcie i rozwój rynku paliw alternatywnych oraz budowę właściwej infrastruktury. W ramach konsultacji publicznych, PIMOT skierował do Ministerstwa Energii uwagi dotyczące „Krajowych ram polityki rozwoju paliw alternatywnych”.

http://lcng.pimot.eu/attachments/article/879/Stanowisko%20PIMOT.pdf

14.10.2016

Podpisanie umowy z CUPT

Przedstawiciele Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali 13 września 2016 r. umowę w sprawie budowy stacji paliw alternatywnych.

Dokument dotyczący przekazania środków finansowych na realizację projektu pn. „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” został podpisany przez Przemysława Gorgola, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Bogusława Pijanowskiego, Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń. Zwiększenie dostępności paliw alternatywnych to główne założenie budowy pilotażowej stacji paliw, sprężonego gazu ziemnego – CNG i skroplonego gazu ziemnego – LNG w Warszawie, która jest realizowana przez Instytut.