CNG i LNG

Paliwa alternatywne CNG i LNG w transporcie

Zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich oraz wyczerpujące się zasoby ropy naftowej powodują poszukiwania nowych paliw, które mogłyby zastąpić, dotychczas stosowane ropopochodne, paliwa konwencjonalne.

Służące do napędu pojazdów silnikowych paliwo CNG (ang. Compressed Natural Gas) wytwarzane jest z gazu ziemnego.Nie różni się ono zasadniczo od paliw, które wykorzystywane są w gospodarstwach domowych, zakładach produkcyjnych czy kotłowniach opalanych gazem, ale dla potrzeb transportowych musi spełniać dodatkowe wymagania jakościowe. W głównej mierze chodzi o redukcję zawartości wody oraz zanieczyszczeń mogących wystąpić w procesie transportu siecią gazociągową lub podczas sprężania.

Paliwo CNG dostarczane jest zazwyczaj do stacji tankowania siecią dystrybucyjną gazu ziemnego, rzadziej siecią przesyłową. Pozyskiwanie paliwa CNG jest również możliwe poprzez regazyfikację skroplonego gazu ziemnego – LNG (ang. Liquefied Natural Gas). Takie rozwiązania stosuje się w miejscach, w których nie ma możliwości przyłączenia stacji tankowania CNG do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego.

CNG stosowane jest w postaci sprężonej do ciśnienia około 200-krotnie wyższego niż ciśnienie atmosferyczne. Zapewnia to wydłużenie dystansu jaką może przebyć w pełni zatankowany samochód. I tak samochód osobowy może pokonać trasę 350 km – 500 km, a pojazd ciężarowy 300 km – 600 km. Odległość zależny m.in. od objętości zbiorników CNG, ciśnienia, warunków drogowych, ciężaru przewożonego ładunku, częstotliwości zatrzymywania pojazdu, a także od prawidłowego montażu instalacji zasilającej.

Ilość gazu ziemnego zależy od stanu skupienia. W przypadku LNG, skroplenie następuje w temperaturze -110 °C do -162 °C. Przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym i w temperaturze -162 °C, objętość gazu zmniejszy się 600-krotnie.

Sposób dostawy LNG odbywa się podobnie, jak w przypadku paliw ropopochodnych, takich jak benzyna, olej napędowy, czy LGP, z tą różnicą że do transportu paliwa LNG wykorzystuje się cysterny kriogeniczne, które umożliwiają przewóz cieczy w niskich temperaturach. Napełnianie zbiorników LNG zamontowanych w pojazdach odbywa się w sposób zbliżony do tankowania benzyny czy oleju napędowego, jednak ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na potrzebę utrzymania szczelności procesu, odbywa się to za pośrednictwem specjalnego króćca. Na stacji paliwo przechowywane jest w specjalnych zbiornikach kriogenicznych pod ciśnieniem 7 bar – 18 bar. Zbiorniki pojazdów napędzanych LNG muszą być przystosowane do przechowywania paliw pod ciśnieniem od 3 bar do 16 bar i temperaturze od -154°C do -120 °C. Dystans, jaki może pokonać pojazd napędzany LNG jest zależny od pojemności zbiornika LNG, temperatury i składu paliwa. Pojazd ciężarowy może pokonać na jednym tankowaniu odległość od 800 do 1200 km. Na polskim rynku testowane są ciągniki siodłowe takich producentów jak IVECO i SCANIA.

Paliwo LNG nie znalazło do tej pory zastosowania w samochodach osobowych i dostawczych. Paliwo to jest natomiast doskonałym zamiennikiem paliw ropopochodnych wykorzystywanych do napędu statków żeglugi morskiej i śródlądowej.