Aktualności

Podpisanie umowy z CUPT

Przedstawiciele Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali 13 września 2016 r. umowę w sprawie budowy stacji paliw alternatywnych.

Dokument dotyczący przekazania środków finansowych na realizację projektu pn. „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” został podpisany przez Przemysława Gorgola, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Bogusława Pijanowskiego, Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń. Zwiększenie dostępności paliw alternatywnych to główne założenie budowy pilotażowej stacji paliw, sprężonego gazu ziemnego – CNG i skroplonego gazu ziemnego – LNG w Warszawie, która jest realizowana przez Instytut.