CNG LNG PIMOT Promocja projektu Warsaw Gas Days 14-15.03.2018 r. w Warszawie w Hotelu Novotel

Warsaw Gas Days 2018 ‚Strefa Metanu’

Warsaw Gas Days 2018 Międzynarodowe Targi Gazowe CNG LNG (dawne Targi GasShow), odbędą się w dniach 14-15.03.2018 w Warszawie. W dniu 14.03.2018, w czasie targów, odbędzie się Konferencja ‚Metan dla Transportu’.

Podczas Warsaw Gas Days 2018 odbędzie się promocja i popularyzacja Projektu CNG LNG, który jest realizowany w PIMOT. W czasie Konferencji ‚Metan dla Transportu’ zespół projektu zaprezentuje wyniki projektu.

Zapraszamy na stanowisko PIMOT do ‚Strefy Metanu’, gdzie będzięmy popularyzować wiedzę o niskoemisyjnych, alternatywnych paliwach CNG i LNG.

Pierwsza edycja targów branży paliw gazowych pod nazwą Warsaw Gas Days odbędzie się w  dniu 14-15.03.2018 r. w Warszawie w Hotelu Novotel. Portal http://cng.auto.pl/ organizuje w trakcie Warsaw Gas Days 2018 specjalne ekologiczne stanowisko ‚Strefa Metanu’. Wystawa ‘Strefa Metanu’ jest poświęcona promocji i popularyzacji paliw alternatywnych CNG i LNG jako ekologicznych paliw do napędzania pojazdów. Na stanowisku ‘Strefa Metanu’ przedsiębiorcy oraz instytucje naukowo-badawcze zaprezentują możliwości wykorzystania sprężonego i skroplonego gazu ziemnego w motoryzacji oraz transporcie.W trakcie Wystawy odbędzie się również Konferencja ‘Metan dla transportu’, zorganziowana przez portal cng.auto.pl oraz Fundację Green Fuel. Konferencja będzie poświęcona takim zagadnieniom jak: prezentacja wyników Projektu CEF Transport ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’, możliwości użytkowania kompresorów CNG do tankowania przy własnym domu lub firmie, wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego LNG jako ekologicznego paliwa dla ciężarówek, samochody napędzane gazem ziemnym CNG i LNG, infrastruktura tankowania sprężonym i skroplonym metanem oraz sposoby dostaw metanu.

 


Wystawa ‘Strefa Metanu’ 14-15.03.2018, Warsaw Gas Days 14-15 marca 2018 
Konferencja ‚Metan dla Transportu’, Warsaw Gas Days 14 marca 2018 r.
Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze Hotel Novotel Warszawa Centrum