Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – wsparcie rozwoju wykorzystania gazu ziemnego CNG i LNG w transporcie

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ustawa określa:
1) zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, zwanej dalej „infrastrukturą paliw alternatywnych”, w tym wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura;
2) obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
3) obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych;
4) warunki funkcjonowania stref czystego transportu;
5) Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2018-02-07
Data wydania: 2018-01-11
Data wejścia w życie: 2018-02-22
Uwagi:
1) art. 3 ust. 1 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
2) art. 24 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
3) art. 34 i art. 35 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
4) art. 36 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.;
5) art. 39 ust. 2 wchodzi w życie zdniem 23 sierpnia 2018 r.;
6) art. 41 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018 r.;
7) art. 42 i art. 69, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
8) art. 49 pkt 6, wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r.;
9) art. 55: a) pkt 1 w zakresie dodawanego art. 65 l ust. 4 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.,
b) pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.