‚Uwarunkowania prawne rozwoju rynku CNG i LNG’ – artykuł w miesięczniku ‚Paliwa Płynne’ Polskiej Izby Paliw Płynnych

 

Artykuł Dagny Zakrzewskiej z zespołu Projektu „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”ukazał się na łamach miesięcznika ‚Paliwa Płynne” Polskiej Izby Paliw Płynnych. Dagna Zakrzewska jest Specjalistą ds. ochrony środowiska w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją ze styczniowego numeru ‚Paliwa Płynne’.

Zakrzewska D., Uwarunkowania prawne  rozwoju rynku CNG i LNG, Paliwa Płynne, 2018; 36-39.