Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został skierowany do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został skierowany do Sejmu, zgodnie z uzasadnieniem projekt określa zasady sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych, zasady działania podmiotów na rynku paliw alternatywnych, regulacji w zakresie informowania konsumentów oraz przepisów technicznych dla tej infrastruktury; wprowadzenia w życie instrumentów wsparcia rozwoju transportu elektrycznego oraz gazu ziemnego CNG i LNG wykorzystywanego w transporcie.