Konferencja ‚Instrument Łącząc Europę – dokonania i perspektywy’

W dniu 24 listopada 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyła się Konferencja Instrument “Łącząc Europę” – dokonania i perspektywy. Wkład instrumentu w budowę krajowej infrastruktury transportowej. Tematem Konferencji było podsumowanie polskich projektów transpotowych Programu finansowego CEF – Connecting Europe Facility.

W Konferencji Ministerstwa Rozwoju brali udział również Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji Karol Zielonka oraz dr Magdalena Rogulska, którzy reprezentowali Projekt CEF PIMOT ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’.

Ponadto, w czasie Konferencji uroczyście wręczono umowy dla 10 polskich projektów  wybranych w konkursie CEF – Transport 2016.  Andreas Boschen, Dyrektor Departamentu CEF w Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci przy Komisji Europejskiej podkreślił znaczenie i wielkość inwestycji realizowanych w Polsce z finansowaniem z instrumentu CEF. Przedstawicielom beneficjentów gratulował Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Łączna wartość wspartych projektów to ponad 1 mld euro, a kwota dofinansowania wynosi łącznie ok. 826 mln euro. Beneficjentem 4 projektów dotyczących modernizacji linii E30, E75, E65 oraz wdrażania ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) na głównych liniach kolejowych w Polsce jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Beneficjentami projektów wyłonionych podczas ostatniego konkursu CEF – Transport są również: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PKP CARGO S.A., Miasto Kraków, Remontowa LNG Systems Sp. z o.o., Lotos Paliwa Sp. z o.o., Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Pełna lista polskich projektów, które otrzymały dofinansowanie – do pobrania