III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ‚Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju’

W dniu 20 listopada 2017 r. w Domu Technika NOT odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ‚Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie  powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju’.

Organizatorami Konferencji byli Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. Patronat Honorowy nad Konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Klimatycznej oraz JM Rektor SGGW w Warszawie.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT był Partnerem Konferencji.

Wykład inauguracyjny wygłosił Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W trakcie Konferencji prezentację wygłosił Sławomir Nestorowicz, Kierownik Projektu CEF w PIMOT. W swojej prezentacji ‚ Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie”, przedstawił możliwości zastosowania skroplonego gazu ziemnego LNG w transporcie oraz zaprezentował częściowe wyniki realizowanego projektu CEF ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’.

„Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie” – Sławomir Nestorowicz

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Konferencji:
FOTORELACJA  

Pozostałe Prezentacje przedstawione podczas Konferencji:

„Wykorzystanie kriokoncentracji w przetwórstwie rolno – spożywczym” – dr hab. Hanna Kowalska 

„Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” – Grzegorz Wielgus

„Zastosowanie LNG w usługach komunalnych oraz transporcie” – Paweł Wojna

„Fundusze Unii Europejskiej – nieszablonowo” – Maciej Pałucki

„Efektywność energetyczna regazyfikacji LNG. Kierunki, możliwości i perspektywy komercjalizacji energii chłodu.  

Potencjał odzysku energii elektrycznej i termicznej w procesie regazyfikacji LNG” – Tadeusz Bąk


PROGRAM KONFERENCJI 

WPROWADZENIE DO KONFERENCJI