Konferencja ‚Instrument Łącząc Europę – dokonania i perspektywy’

W dniu 24 listopada 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyła się Konferencja Instrument “Łącząc Europę” – dokonania i perspektywy. Wkład instrumentu w budowę krajowej infrastruktury transportowej. Tematem Konferencji było podsumowanie polskich projektów transpotowych Programu finansowego CEF – Connecting Europe Facility.

W Konferencji Ministerstwa Rozwoju brali udział również Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji Karol Zielonka oraz dr Magdalena Rogulska, którzy reprezentowali Projekt CEF PIMOT ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’.

Ponadto, w czasie Konferencji uroczyście wręczono umowy dla 10 polskich projektów  wybranych w konkursie CEF – Transport 2016.  Andreas Boschen, Dyrektor Departamentu CEF w Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci przy Komisji Europejskiej podkreślił znaczenie i wielkość inwestycji realizowanych w Polsce z finansowaniem z instrumentu CEF. Przedstawicielom beneficjentów gratulował Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Łączna wartość wspartych projektów to ponad 1 mld euro, a kwota dofinansowania wynosi łącznie ok. 826 mln euro. Beneficjentem 4 projektów dotyczących modernizacji linii E30, E75, E65 oraz wdrażania ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) na głównych liniach kolejowych w Polsce jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Beneficjentami projektów wyłonionych podczas ostatniego konkursu CEF – Transport są również: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PKP CARGO S.A., Miasto Kraków, Remontowa LNG Systems Sp. z o.o., Lotos Paliwa Sp. z o.o., Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Pełna lista polskich projektów, które otrzymały dofinansowanie – do pobrania 

 

Popularyzacja Projektu podczas Polish LNG Conference

W dniach 22-23.11.2017 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Polish LNG Conference. Spotkanie stanowiło wyjątkową okazję dla interesariuszy z całej Europy, aby bliżej przyjrzeć się możliwościom, jakie polski rynek prezentuje w zakresie rozwoju LNG w regionie. Na Konferencji zgromadzili się  decydenci, eksperci technologiczni, specjaliści logistyki, przedstawiciele portów i dostawcy LNG. W czasie Konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. ‚Rozwój infrastruktury w Polsce – wyzwania i możliwości’.  Udział w panelu wzięła dr Magdalena Rogulska, która reprezentowała Projekt CEF PIMOT ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’.

Spotkanie miało na celu zbadanie wpływu LNG na polską politykę energetyczną i jej rolę jako katalizatora dla tworzenia synergii między różnymi środkami transportu. Ponadto skupiono się na najnowszych technologiach LNG, łańcuchach dostaw LNG i wielu innych.

Konferencja została organizowana w ścisłej współpracy z Polską Platformą LNG, której celem jest promowanie LNG jako nowego, czystszego i cichszego paliwa oraz rozwój i wsparcie rynku LNG w Polsce.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ‚Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju’

W dniu 20 listopada 2017 r. w Domu Technika NOT odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ‚Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie  powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju’.

Organizatorami Konferencji byli Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. Patronat Honorowy nad Konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Klimatycznej oraz JM Rektor SGGW w Warszawie.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT był Partnerem Konferencji.

Wykład inauguracyjny wygłosił Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W trakcie Konferencji prezentację wygłosił Sławomir Nestorowicz, Kierownik Projektu CEF w PIMOT. W swojej prezentacji ‚ Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie”, przedstawił możliwości zastosowania skroplonego gazu ziemnego LNG w transporcie oraz zaprezentował częściowe wyniki realizowanego projektu CEF ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’.

„Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie” – Sławomir Nestorowicz

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Konferencji:
FOTORELACJA  

Pozostałe Prezentacje przedstawione podczas Konferencji:

„Wykorzystanie kriokoncentracji w przetwórstwie rolno – spożywczym” – dr hab. Hanna Kowalska 

„Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” – Grzegorz Wielgus

„Zastosowanie LNG w usługach komunalnych oraz transporcie” – Paweł Wojna

„Fundusze Unii Europejskiej – nieszablonowo” – Maciej Pałucki

„Efektywność energetyczna regazyfikacji LNG. Kierunki, możliwości i perspektywy komercjalizacji energii chłodu.  

Potencjał odzysku energii elektrycznej i termicznej w procesie regazyfikacji LNG” – Tadeusz Bąk


PROGRAM KONFERENCJI 

WPROWADZENIE DO KONFERENCJI