Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG – Negocjacje z ogłoszeniem