Konferencja Connecting Europe (CEF) w Tallinie

W dniach 21-22 września 2017 roku w stolicy Estonii – Tallinie odbyła się Konferencja CEF. Program CEF jest jednym z kluczowych unijnych instrumentów finansowania inwestycji infrastrukturalnych, który wspiera wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność. Konferencja Connecting Europe w Tallinie dotyczyła głównie zdefiniowania działań w zakresie polityki i rozwiązań finansowych, których celem jest inwestowanie w branżę transportową po 2020 roku.

Polskim przedstawicielem w czasie uroczystości otwarcia konferencji Connecting Europe (CEF) był wiceminister resortu rozwoju Jerzy Kwieciński, podczas panelu „Investing in and for Europe” powiedział: „Prosty i docelowy proces zarządzania projektami, bez niepotrzebnego obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i organów państwowych, jest jedną z pozytywnych cech CEF. Zdecydowanie jesteśmy za tym, by zachować to przyjazne podejście”.

Sukcesy CEF, TEN-T i związane z nimi programy finansowania UE przyczyniają się do rozwoju europejskiego transportu. Prawie 60 beneficjentów projektu i organów finansujących zaprezentowało projekty transportowe UE.

Zapraszamy do obejrzenia przemówienia inauguracyjnego oraz debaty.

http://www.connectingeu.eu/webstreaming.html