Seminarium naukowe w PIMOT

Seminarium naukowe poświęcone infrastrukturze stacji paliw metanowych odbyło się w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w dniu 14 czerwca 2017 r.

W ramach seminarium przedstawiono wyniki badań terenowych w zakresie optymalnej lokalizacji infrastruktury stacji paliw alternatywnych CNG i LNG wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski, zrealizowanych przez firmę PBS na zlecenie PIMOT. W dyskusji poruszane zostały tematy związane z budową stacji tankowania pojazdów napędzanych paliwami metanowymi oraz ich optymalnej lokalizacji.

W seminarium uczestniczyło 31 osób, reprezentujących ośrodki naukowe i firmy zainteresowane tematyką paliw alternatywnych CNG i LNG.