Warsztaty LNG

Od 16 do 17 maja 2017 r. specjaliści z branży LNG, a także wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych tym zagadnieniom. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

Poruszane zagadnienia były związane z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie technologii, metod pomiarowych, optymalizacji oraz bezpieczeństwa eksploatacji i budowy instalacji przemysłowych branży LNG. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno polscy, jak i zagraniczni specjaliści, którzy prezentowali wybrane zagadnienia.

Zainteresowanie wzbudził również projekt „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” realizowany przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji.