Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe:

Świadczenie Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Budową Pilotażowej, Modułowej Stacji Tankowania Paliw Alternatywnych CNG i LNG  na Terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie

Plik Rozmiar Data utworzenia
Download this file (Załącznik nr 1 formularz cenowy.doc)Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 116 kB 2018-07-16
Download this file (Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych.docx)Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 72 kB 2018-07-16
Download this file (Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx)Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 80 kB 2018-07-16
Download this file (Załącznik nr 4 - Wykaz usług.docx)Załącznik nr 4 – Wykaz usług 71 kB 2018-07-16
Download this file (Załącznik nr 5 - Program funkcjonalno-użytkowy.zip)Załącznik nr 5 – Program funkcjonalno-użytkowy 38086 kB 2018-07-16
Download this file (Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa.docx)Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 72 kB 2018-07-16
Download this file (Załącznik nr 7 - Projekt umowy.doc)Załącznik nr 7 – Projekt umowy 156 kB 2018-07-16
Download this file (Zapytanie ofertowe_nadzór budowlany_ostateczne.docx)Zapytanie ofertowe 98 kB 2018-07-16

 

Informacja z otwarcia ofert – Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG

Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG

Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2018 r. o godz. 11.50

Kierownik Projektu: s.nestorowicz@pimot.eu

Załączniki:
Plik Rozmiar
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu 212 kB
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ 137 kB
Download this file (Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx)Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 118 kB
Download this file (Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx)Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu 16 kB
Download this file (Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx)Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 15 kB
Download this file (Załącznik nr 4 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy.zip)Załącznik nr 4 – Program funkcjonalno-użytkowy 38071 kB
Download this file (Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx)Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 20 kB
Download this file (Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.docx)Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów 72 kB
Download this file (Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.docx)Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy 154 kB
Download this file (Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.docx)Załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych 78 kB

PRZETARGI

Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG – Unieważniony

Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2018 r. o godz. 11.50

Plik Rozmiar
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu 210 kB
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ 136 kB
Download this file (Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx)Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 118 kB
Download this file (Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx)Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu 16 kB
Download this file (Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx)Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 15 kB
Download this file (Załącznik Nr 4 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy.zip)Załącznik nr 4 – Program funkcjonalno-użytkowy 38716 kB
Download this file (Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx)Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 20 kB
Download this file (Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.docx)Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 16 kB
Download this file (Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.docx)Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy 145 kB
Download this file (Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.docx)Załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych 16 kB
Download this file (Wyjaśnienia do treści SIWZ.pdf)Wyjaśnienia do treści SIWZ 588 kB
Download this file (Zmiany do treści SIWZ.pdf)Zmiany do treści SIWZ 308 kB
Download this file (Wyjaśnienia do treści SIWZ 2.pdf)Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 841 kB
Download this file (Zmiany do treści SIWZ 2.pdf)Zmiany do treści SIWZ 2 312 kB
Download this file (Wyjaśnienia do treści SIWZ 3.pdf)Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 337 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert 560 kB
Download this file (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 468 kB

Dane kontaktowe w sprawie postępowania: 
Wojciech Małachowski,  e-mail: w.malachowski@pimot.eu;
tel. +48 22 7777-053

 

Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG – Negocjacje z ogłoszeniem

Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2018 r. o godz. 11.50

Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu 380 kB
Download this file (Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.doc)Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 113 kB
Download this file (Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz przesłanek wykluczenia.docx)Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 98 kB
Download this file (Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych.docx)Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych 50 kB
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 103 kB
Download this file (Informacja o zmianie treści ogłoszenia.pdf)Informacja o zmianie treści ogłoszenia 279 kB
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ 152 kB
Download this file (Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx)Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz oferty 103 kB
Download this file (Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx)Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępo 16 kB
Download this file (Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx)Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 15 kB
Download this file (Załącznik Nr 4 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy.zip)Załącznik Nr 4 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy 38487 kB
Download this file (Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenia o przynależnosci lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx)Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 20 kB
Download this file (Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.docx)Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia z 16 kB
Download this file (Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.docx)Załącznik Nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy 175 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert