Popularyzacja Projektu podczas Polish LNG Conference

W dniach 22-23.11.2017 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Polish LNG Conference. Spotkanie stanowiło wyjątkową okazję dla interesariuszy z całej Europy, aby bliżej przyjrzeć się możliwościom, jakie polski rynek prezentuje w zakresie rozwoju LNG w regionie. Na Konferencji zgromadzili się  decydenci, eksperci technologiczni, specjaliści logistyki, przedstawiciele portów i dostawcy LNG. W czasie Konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. ‚Rozwój infrastruktury w Polsce – wyzwania i możliwości’.  Udział w panelu wzięła dr Magdalena Rogulska, która reprezentowała Projekt CEF PIMOT ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’.

Spotkanie miało na celu zbadanie wpływu LNG na polską politykę energetyczną i jej rolę jako katalizatora dla tworzenia synergii między różnymi środkami transportu. Ponadto skupiono się na najnowszych technologiach LNG, łańcuchach dostaw LNG i wielu innych.

Konferencja została organizowana w ścisłej współpracy z Polską Platformą LNG, której celem jest promowanie LNG jako nowego, czystszego i cichszego paliwa oraz rozwój i wsparcie rynku LNG w Polsce.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ‚Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju’

W dniu 20 listopada 2017 r. w Domu Technika NOT odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ‚Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie  powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju’.

Organizatorami Konferencji byli Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. Patronat Honorowy nad Konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Klimatycznej oraz JM Rektor SGGW w Warszawie.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT był Partnerem Konferencji.

Wykład inauguracyjny wygłosił Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W trakcie Konferencji prezentację wygłosił Sławomir Nestorowicz, Kierownik Projektu CEF w PIMOT. W swojej prezentacji ‚ Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie”, przedstawił możliwości zastosowania skroplonego gazu ziemnego LNG w transporcie oraz zaprezentował częściowe wyniki realizowanego projektu CEF ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’.

„Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie” – Sławomir Nestorowicz

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Konferencji:
FOTORELACJA  

Pozostałe Prezentacje przedstawione podczas Konferencji:

„Wykorzystanie kriokoncentracji w przetwórstwie rolno – spożywczym” – dr hab. Hanna Kowalska 

„Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” – Grzegorz Wielgus

„Zastosowanie LNG w usługach komunalnych oraz transporcie” – Paweł Wojna

„Fundusze Unii Europejskiej – nieszablonowo” – Maciej Pałucki

„Efektywność energetyczna regazyfikacji LNG. Kierunki, możliwości i perspektywy komercjalizacji energii chłodu.  

Potencjał odzysku energii elektrycznej i termicznej w procesie regazyfikacji LNG” – Tadeusz Bąk


PROGRAM KONFERENCJI 

WPROWADZENIE DO KONFERENCJI 

Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG – Negocjacje z ogłoszeniem

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‚Strefy Metanu’ Targi Pol-Eco-System 2017 Popularyzacja Projektu oraz alternatywnych paliw CNG i LNG w Polsce

 

Strefa Metanu – Relacja Filmowa – POL-ECO System 2017

Strefa Metanu – Relacja Filmowa z Pol-Eco System 2017 – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska

Opublikowany przez cng.auto.pl na 20 października 2017

 

W dniach 17-19.10.2017 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System 2017. W ramach ‚Miasteczka Ekologicznego’ została przygotowana specjalna Międzynarodowa Wystawa pojazdów i technologii CNG, LNG, Biometan ‚Strefa Metanu’, promująca paliwo CNG i LNG w Polsce. Zespół projektu aktywnie uczestniczył w tym wydarzeniu popularyzując Projekt „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”.

Na wystawie Pojazdów NGV znalazły się: IVECO Stralis Natural Power 400 zasilany skroplonym gazem ziemnym LNG, VW Caddy zasilany sprężonym gazem ziemnym CNG oraz Lancia Ypsilon ECO Chic zasilana sprężonym gazem ziemnym CNG. Ponadto, na wystawie można było zobaczyć innowacyjne stacje tankowania CNG oraz urządzenia do tankowania paliwa CNG we własnym domu lub w firmie. Eksperci paliw alternatywnych CNG, LNG wskazali również mobilne rozwiązania w zakresie dostaw gazu ziemnego do zasilania pojazdów.

W dniu 18.10.2017 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‚Strefy Metanu’ pod Patronatem Naukowym PIMOT, w czasie której zostały zaprezentowane częściowe wyniki założeń realizowanego projektu, jak również omówiono rolę paliw alternatywnych CNG, LNG, Biometan w transporcie polskim. Słuchaczami Konferencji byli uczniowie Zawodowych Szkół Samochodowych. Międzynarodową Konferencję Naukową ‘Strefy Metanu’ prowadził Bartłomiej Kamiński, Prezes Fundacji Green Fuel, który od wielu lat wspiera rozwój rynku ekologicznych alternatywnych paliw CNG, LNG w Polsce oraz współpracuje z ośrodkami naukowymi badającymi paliwa metanowe. Konferencję uświetnił specjalny wykład dla młodzieży przygotowany przez dr inż. Jakuba Mazurkiewicza z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – ‚Starożytny biogaz …nowoczesnym paliwem’ oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez Strażaka Ratownika Medycznego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Program Konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‚Strefy Metanu’

 

 

Zespół Projektu współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej CNG, LNG poświęconej promocji paliw alternatywnych

W dniu 18.10.2017 w czasie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w Poznaniu Zespół Projektu CEF Transport Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową promującą projekt oraz paliwa alternatywne CNG, LNG, Biometan w transporcie polskim. Konferencja poświęcona jest w szczególności popularyzacji wiedzy wśród młodzieży Szkół Zawodowych i studentów Uczelni Wyższych o możliwości wykorzystania ekologicznego gazu ziemnego CNG, LNG w motoryzacji.

W czasie Konferencji częściowe wyniki Projektu CEF Transport ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’ zaprezentują dr Magdalena Rogulska oraz mgr inż. Sławomir Nestorowicz.

Specjalny wykład dla młodzieży przygotował dr inż. Jakub Mazurkiewicz z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – ‚Starożytny biogaz… nowoczesnym paliwem”.

Konferencja odbędzie się podczas Międzynarodowej Wystawy Pojazdów i Technologii CNG, LNG, Biometan ‚Strefa Metanu’ POL-ECO System 2017

Plan Wydarzeń: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‚Strefy Metanu’

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska – Pobierz Bezpłatny Bilet

Bezpłatny bilet dostępny na stronie:

http://www.polecosystem.pl/pl/dla_zwiedzajacych/co-gdzie_/

‘Strefa Metanu’ Międzynarodowa Wystawa Pojazdów i Technologii CNG, LNG, Biometan 17-19.10.2017,Miasteczko Ekologiczne Ekopolis, Pol-Eco System 2017, Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska, Poznań

Zaproszenie do ‘Strefy Metanu’ poświęconej promocji alternatywnych paliw CNG i LNG w transporcie polskim.

Godziny otwarcia ‚Strefy Metanu ‚dla odwiedzających
17-18.10.2017 9:00 – 17:00
19.10.2017 9:00 – 16:00

Strefa Metanu – Miasteczko Ekologiczne EKOPOLIS hala nr 8
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Wstęp na Wystawę pojazdów NGV oraz na Konferencję jest bezpłatny.

 

 

 

O projekcie CNG, LNG PIMOT na antenie Jedynki Polskiego Radia

W dniu 5 lutego 2017 roku na antenie Jedynki Polskiego Radia w ‚Europejskim magazynie plus’ został wyemitowany wywiad o Projekcie i wykorzystaniu gazu ziemnego CNG/LNG jako ekologicznej i ekonomicznej alternatywy dla paliw naftowych – oleju napędowego i benzyny.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu ze Sławomirem Nestorowiczem, Kierownikiem Projektu „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”.

Projekt CNG i LNG w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji PIMOT (11:47)

http://www.polskieradio.pl/7/4863/Artykul/1724236,Podsumowanie-szczytu-Unii-Europejskiej-na-Malcie

 

 

Konferencja Connecting Europe (CEF) w Tallinie

W dniach 21-22 września 2017 roku w stolicy Estonii – Tallinie odbyła się Konferencja CEF. Program CEF jest jednym z kluczowych unijnych instrumentów finansowania inwestycji infrastrukturalnych, który wspiera wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność. Konferencja Connecting Europe w Tallinie dotyczyła głównie zdefiniowania działań w zakresie polityki i rozwiązań finansowych, których celem jest inwestowanie w branżę transportową po 2020 roku.

Polskim przedstawicielem w czasie uroczystości otwarcia konferencji Connecting Europe (CEF) był wiceminister resortu rozwoju Jerzy Kwieciński, podczas panelu „Investing in and for Europe” powiedział: „Prosty i docelowy proces zarządzania projektami, bez niepotrzebnego obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i organów państwowych, jest jedną z pozytywnych cech CEF. Zdecydowanie jesteśmy za tym, by zachować to przyjazne podejście”.

Sukcesy CEF, TEN-T i związane z nimi programy finansowania UE przyczyniają się do rozwoju europejskiego transportu. Prawie 60 beneficjentów projektu i organów finansujących zaprezentowało projekty transportowe UE.

Zapraszamy do obejrzenia przemówienia inauguracyjnego oraz debaty.

http://www.connectingeu.eu/webstreaming.html

Kolejna Stacja CNG w Polsce

Stacja CNG Sosnowiec

W dniu 13 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie ogólnodostępnej Stacji Tankowania CNG w Sosnowcu.

Całodobowa , nowoczesna Stacja tankowania sprężonego gazu ziemnego CNG została uruchomiona przez fabrykę Vitkovice Milmet S.A. i jest częścią czeskiej sieci stacji tankowania CNG. Magazyn Stacji CNG wyposażony jest w stalowe butle wysokociśnieniowe, produkowane w Vitkovice Milmet. Na stacji zatankujemy złączami NGV1 oraz NGV2, możemy też zapłacić kartą płatniczą.

Po uroczystości otwarcia nowej stacji CNG odbyła się również prezentacja innowacyjnej metody zabezpieczania antykorozyjnego butli stalowych wysokociśnieniowych ‚APS Extreme’, tj.: zwiedzanie linii produkcyjnej B-2, malarni oraz linii prób butli CNG. APS Extreme to nowoczesny system zabezpieczania antykorozyjnego butli stalowych, opracowany i wdrożony do produkcji na podstawie wyników prac badawczo rozwojowych B+R prowadzonych wspólnie z Politechniką Śląską. Zastosowanie takiego systemu umożliwia spełnienie norm i specyfikacji sektora Automotive, dotyczących zabezpieczenia antykorozyjnego zbiorników ciśnieniowych.

 

Mapa optymalnej lokalizacji stacji paliw CNG i LNG wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski

Badania terenowe w zakresie wyznaczenia optymalnej lokalizacji infrastruktury stacji paliw alternatywnych CNG i LNG zakończone.

Przedstawiamy optymalną lokalizację stacji tankowania sprężonego i skroplonego gazu ziemnego wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski, badania zrealizowano w ramach Projektu CEF Transport.

Mapa wskazuje 30 potencjalnych lokalizacji budowy punktów napełnienia paliwami metanowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu wyznaczenia optymalnych lokalizacji sieci stacji alternatywnych paliw metanowych opracowano studium, dotyczące badania terenowego i analizy wyników w zakresie optymalnej lokalizacji infrastruktury stacji paliw alternatywnych wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski.

Cele badania:

  1. Wybór, wraz z uzasadnieniem, metody badawczej, określającej optymalną lokalizację stacji paliw alternatywnych w Polsce.
  2. Określenie optymalnego rozmieszczenia i liczby publicznie dostępnych stacji umożliwiających napełnianie pojazdów gazem CNG/LNG wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski.
  3. Wizualizacja rozmieszczenia lokalizacji stacji oferujących paliwa alternatywne na terenie Polski wraz z uzasadnieniem wyboru.
  4. Określenie barier i ograniczeń pojawiających się podczas typowania miejsc przeznaczonych pod budowę stacji paliw alternatywnych.

W pierwszym etapie badania wytypowanych zostało 36 punktów startowych spełniających ustalone w ramach projektu kryteria doboru próby oraz przygotowano kwestionariusze badawcze. Zarówno punkty startowe jak i kwestionariusze zostały zweryfikowane podczas I Panelu Ekspertów oraz pilotażowego badania.

W wybranych punktach startowych przeprowadzono 304 wywiady w tym 196 wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz 108 wywiadów z dysponentami gruntów.

Działanie pozwoliło wskazać na 30 potencjalnych lokalizacji dla budowy stacji tankowania CNG lub/i LNG.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że pomimo wysokiej świadomości na temat paliw alternatywnych, szczególnie wśród przedstawicieli firm, istnieją obawy wskazujące na potrzebę uświadamiania o technologii, jaka jest stosowana przy paliwach metanowych. Wskazana byłaby akcja informacyjna lub przeprowadzenie szkoleń w tematyce paliw alternatywnych. Korzystne dla przedsięwzięcia byłoby wprowadzanie paliw alternatywnych na istniejących już stacjach. Zminimalizuje to koszty związane z formalnościami prawnymi oraz odpowiednim dostosowaniem działki pod zabudowę.

Istotnym aspektem są również potencjalni klienci. W badaniu jedynie 2 firmy zadeklarowały posiadanie w swojej flocie pojazdów zasilanych paliwami metanowymi, a niespełna 10% badanych firm z flotą przewiduje możliwość poszerzenia swojej floty o pojazdy tego typu w perspektywie 2 lat. Z punktu widzenia przedsiębiorców modernizacja pojazdów jest nieopłacalna. Przedsiębiorcy wskazują na dość ubogą krajową infrastrukturę. Jest to jeden z głównych powodów braku zainteresowania zakupem pojazdów zasilanych paliwami metanowymi.