O projekcie

Logo Projektu

Serdecznie witamy na stronie poświęconej projektowi „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”

.

Sieć transportowa TEN-T

Realizacja projektu przebiegać będzie w okresie 36 miesięcy. W tym czasie przewidziana jest budowa pilotażowej, demonstracyjnej stacji tankowania alternatywnych paliw metanowych CNG i LNG na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie, a także przeprowadzenie badań terenowych w zakresie optymalnego rozmieszczenia infrastruktury umożliwiającej tankowanie paliw alternatywnych wzdłuż sieci bazowej TEN-T oraz sporządzenie analiz umożliwiające skuteczne wdrożenie stosowania paliw alternatywnych w transporcie.

Wartość projektu wynosi 1 787 000 euro, a poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 85%.

Założenia Projektu

Ograniczenie zależności transportu od paliw ropopochodnych, ograniczenie emisji spalin samochodowych oraz rozwój infrastruktury tankowania pojazdów paliwami alternatywnymi wzdłuż intensywnie wykorzystywanych dróg i autostrad to główne założenia projektu pn. „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”. Projekt ma charakter studyjny i jest realizowany w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Obok analizy regulacji prawnych obowiązujących w Polsce oraz całej Unii Europejskiej, której celem jest poprawa i wsparcie stosowania paliw alternatywnych w transporcie, projekt obejmuje także przeprowadzenie badań terenowych wzdłuż korytarzy drogowych sieci TEN-T. Ważne jest, aby określić optymalne uwarunkowania dla lokalizacji punktów tankowania paliw alternatywnych głównie skroplonego gazu ziemnego – LNG oraz sprężonej postaci tego paliwa – CNG.

W ramach projektu, przewiduje się także uruchomienie w Warszawie, na terenie PIMOT, przy ul. Jagiellońskiej pilotażowej, demonstracyjnej stacji tankowania LNG i CNG. Stacja będzie wyposażona w rozwiązania modułowe umożliwiające szybki montaż poszczególnych elementów instalacji oraz uruchomienie takiego obiektu niezależnie do tego, czy w danej lokalizacji jest możliwość przyłączenia do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. Stacja będzie m. in. wyposażona w dwa izolowane próżnią zbiorniki na ciekły gaz ziemny LNG (temperatura – 162 °C). Paliwo to, zależnie od stopnia ogrzania powietrzem (temperaturą otoczenia) może być wykorzystywane w pojazdach zarówno w postaci skroplonej – LNG, jak i sprężonej – CNG. W Warszawie od roku 2014 eksploatuje się 35 autobusów miejskich MZA wykorzystujących do napędu LNG oraz blisko 40 pojazdów MPO do wywozu śmieci napędzanych CNG.

Projektowana stacja paliw będzie wykorzystywana do badań różnych rodzajów elementów wyposażenia takich obiektów pod względem ich bezpiecznego użytkowania, optymalnej wydajności oraz ergonomii. Z uwagi na właściwości i charakterystykę paliwa zależeć to będzie m. in. od liczby pojazdów, częstotliwości i rodzaju tankowanego paliwa. Stacja zostanie wyposażona w najnowocześniejsze, dostępne rozwiązania technologiczne oraz zostanie zaprojektowana według zasady najbardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni przeznaczonej do zabudowy poszczególnych modułów. Dodatkowo będzie mogła inne funkcje m.in. przewiduje się możliwość wykorzystania (rekuperacja) energii chłodu zawartej w skroplonym gazie ziemnym.

Stacja tankowania LNG i CNG będzie tzw. obiektem zero emisyjnym. Dotyczy to zarówno procesów rozładunku cystern drogowych z ciekłym skroplonym gazem ziemnym – LNG, magazynowaniem tego paliwa w zbiornikach kriogenicznych, a także tankowania LNG i CNG do zbiorników zamontowanych w pojazdach samochodowych. Parametry eksploatacyjne stacji uwzględniają podwyższone standardy w zakresie eliminacji hałasu oraz wibracji. Stacja będzie przyłączona do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. Takie rozwiązanie, w przypadku tankowania sprężonego gazu ziemnego – CNG, całkowicie wyeliminuje potrzebę dostawy paliwa cysternami drogowymi.

Stacja będzie także pełnić funkcje szkoleniowe, edukacyjne i poglądowe, szczególnie dla zainteresowanych budową podobnych obiektów.