Targi Stacja Paliw 2018 Popularyzacja Projektu oraz promocja paliw alternatywnych CNG i LNG

W dniach 9-11.05.2018 w Warszawie, EXPO XXI odbyły się XXV Międzynarodowe Targi Stacja Paliw 2018

W ramach popularyzacji paliw alternatywnych CNG LNG  podczas XXV Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2018 zostało przygotowane specjalne stanowisko ‚Strefa Metanu’ Wystawa Pojazdów i Technologii CNG i LNG. Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT objął wydarzenie Patronatem Naukowym. W ‚Strefie Metanu’ zespół projektu „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” promował projekt oraz popularyzował paliwa CNG i LNG w transporcie polskim. W ‚Strefie Metanu’ zaprezentowano Cysternę kriogeniczną LNG, Stację tankowania CNG, kompresor CNG, pojazdy zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG. W ‚Strefie Metanu’ spotkali się specjaliści rynku paliw CNG LNG, specjaliści ds. ochrony środowiska, przedsiębiorcy oraz użytkownicy pojazdów CNG i LNG.

Organizator XXV Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2018: Polska Izba Paliw Płynnych

Organizatorzy ‚Strefa Metanu’: Portal cng.auto.pl, Fundacja Green Fuel, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

 

 

Warsztaty ‚Prowadzenie działań ratowniczych z udziałem samochodów zasilanych paliwem CNG, LNG’

Sprawozdanie – Fotorelacja

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Warsztatów, w trakcie których odbyła się popularyzacja projektu oraz promocja paliw alternatywnych CNG i LNG. Warsztaty odbyły się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W pierwszym dniu Warsztatów odbyły się wykłady, w drugim dniu prowadzono zajęcia praktyczne. Wśród Panelistów PIMOT wystąpili Sławomir Nestorowicz oraz Magdalena Rogulska, którzy zaprezentowali w czasie wydarzenia projekt PIMOT „‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’ oraz przedstawili swoje doświadczenia w wykorzystywaniu paliw CNG, LNG do zasilania pojazdów. Zespół projektu przeprowadził również badania ankietowe na temat wykorzystywania paliw metanowych oraz pojazdów NGV. Uczestnikom wydarzenia wręczono pamiątkowe Certyfikaty z udziału w Warsztatach.

Program Warsztatów

Prezentacja: Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie – PSP Poznań

Pierwszego dnia odbyły się wykłady związane z tematyką paliw gazowych, które prowadziło grono naukowe oraz doświadczeni specjaliści przedmiotowej tematyki. Podczas wykładów zaprezentowano zagadnienia związane z fizykochemią wybuchów gazów, studium przypadków podczas dochodzeń pożarowych pojazdów z instalacją gazową LPG, właściwości fizykochemiczne gazów CNG, LNG i LPG, konstrukcje zbiorników instalacji gazowych CNG I LNG oraz zasady BHP podczas działań ratowniczych przy zdarzeniach związanych z udziałem pojazdów zasilanych instalacjami gazowymi.
Drugi dzień warsztatów poświęcony był na zajęcia praktyczne, które przeprowadzono na poligonie szkolnym. Ta cześć zajęć wymagała podzielenia warsztatów na bloki tematyczne. Pierwszym tematem było praktyczne zaprezentowanie właściwości gazów CNG i LNG, głównie oddziaływania ich na różne przedmioty oraz osobiste wyposażenie strażaka. Poddanie działaniu medium na odzież strażaka uświadomiła o sposobie postępowania podczas działań ratowniczych. Następnie zaprezentowano właściwości palne LNG oraz sposoby gaszenia płonącego gazu z użyciem różnych środków gaśniczych. W kolejnym bloku tematycznym zaprezentowano pożar pojazdu oraz podstawy taktyki gaszenia pojazdu wyposażonego w instalację LPG.
Organizatorzy warsztatów zapewniają, że niniejsza tematyka i formuła praktyczna zajęć będzie kontynuowana ze względu na duże zainteresowanie oraz konieczność wypracowania materiałów dydaktycznych dla szkół i ośrodków szkolenia.
Ponadto organizatorzy składają podziękowania wszystkim partnerom warsztatów, bez których część praktyczna nie mogłaby się odbyć.

PIMOT Patronem Naukowym Seminarium i Warsztaty Strażackie CNG LNG „Gaszenie Metanu”

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT objął Patronatem Naukowym Seminarium oraz Warsztaty strażackie CNG i LNG „Gaszenie Metanu”.

Seminarium naukowe oraz Warsztaty są poświęcone bezpieczeństwu wykorzystywania paliw gazowych i prowadzeniu działań ratowniczych z udziałem samochodów zasilanych CNG i LNG.

Wśród Prelegentów Seminarium wystąpią:

Paweł Bukrejewski, Laboratorium Analityczne PIMOT-Prezentacja:”Właściwości fizykochemiczne CNG, LNG”, Prezentacja:”Właściwości fizykochemiczne LPG’

dr Magdalena Rogulska, PIMOT – Prezentacja: Wyniki Projektu CNG LNG PIMOT ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”

Sławomir Nestorowicz, Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych  PIMOT Prezentacja: ‚LNG w polskim transporcie’

Magdalena Ambroziak, PIMOT – Promocja Projektu ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” oraz prowadzenie badań ankietowych na temat paliw metanowych i pojazdów NGV. Popularyzacja paliw CNG i LNG w polskim transporcie.

Ponadto, swoje prelekcje z zakresu bezpieczeństwa wykorzystywania paliw gazowych wygłoszą użytkownicy pojazdów zasilanych CNG i LNG, Aspiranci Państwowej Straży Pożarnej jak również przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój rynku paliw alternatywnych CNG i LNG.

W trakcie organizowanego wydarzenia odbędą się poligonowe ćwiczenia praktyczne pod dowództwem Korpusu Oficerów i Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, ćwiczenia z działań ratowniczych zabezpiecza zespół wyjazdowy Ratownictwa medycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z programem ćwiczeń strażackich z gaszenia metanu:

1. Właściwości fizykochemiczne CNG LNG.
2. Przygotowanie stref wybuchowości CNG LNG.
3. Pomiar stężenia metanu w różnych odległościach.
4. Przedstawienie metod gaszenia płonącego LNG.
5. Demonstracja działania CNG LNG na różne materiały.
6. Gaszenia LNG z wykorzystaniem różnych technik i materiałów.
7. Spalenie samochodu ze zbiornikiem CNG kompozytowym.
8. Spalenie samochodu ze zbiornikiem CNG stalowym.
9. Spalenie samochodu ze zbiornikiem LPG.
10. Dopalenie resztek metanu – ugaszenia.

Organizatorami wydarzenia są Państwowa Straż Pożarna, Portal cng.auto.pl, Fundacja Green Fuel,  oraz Partnerzy Fundacji Green Fuel.

Patronat Naukowy: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Patronat medialny: portal cng.auto.pl

Dostawca Cysterny Kriogienicznej LNG: Cryogas M&T Poland

 

CNG LNG Promocja Projektu oraz przeprowadzenie badań ankietowych na temat paliw metanowych i pojazdów NGV

Warsaw Gas Days Międzynarodowe Targi paliw gazowych CNG LNG odbyły się w dniach 14-15 marca 2018 r. w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym Hotelu Novotel Warszawa Centrum.

W trakcie Warsaw Gas Days zespół Projektu CEF Transport ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’ promował i popularyzował wyniki projektu oraz przeprowadził badania ankietowe na temat paliw metanowych i pojazdów NGV. Stanowisko projektu znajdowało się w ‚Strefie Metanu’, wyniki projektu zostały przedstawione w czasie Konferencji ‚Metan dla Transportu’.

Organizatorem  ‘Strefy Metanu – Wystawy pojazdów i technologii CNG, LNG, biometan’ oraz Konferencji ‘Metan dla Transportu’ jest portal cng.auto.pl oraz Fundacja Green Fuel . Strefa Metanu to jedyne takie miejsce, gdzie spotykają się przedsiębiorcy paliw metanowych, producenci pojazdów CNG i LNG oraz użytkownicy samochodów na CNG. W Strefie Metanu użytkownicy pojazdów NGV wymieniają swoje doświadczenia związane z gazem ziemnym CNG i LNG. Wystawa ‘Strefa Metanu’ jest poświęcona promocji i popularyzacji paliw alternatywnych CNG i LNG do napędzania pojazdów. Na stanowisku ‘Strefa Metanu’ przedsiębiorcy oraz instytucje naukowo-badawcze prezentowali możliwości wykorzystania sprężonego i skroplonego gazu ziemnego w motoryzacji oraz transporcie.”

Konferencja ‘Metan dla Transportu’ odbyła się w pierwszym dniu targów, wśród panelistów wystąpili kierownik projektu CNG LNG w PIMOT Sławomir Nestorowicz z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT, Jacek Nowakowski z IVECO, Grzegorz Bryszewski z ASF, Karol Wieczorek z Cryogas.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami specjalistów paliw metanowych.

1. Prezentacja PIMOT Projekt CEF Transport ‘Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’.

Prezentacja do pobrania: tutaj

2. Ocena możliwości wykorzystania metanu jako paliwa silnikowego
Paweł Bukrejewski, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
Zastępca Kierownika Laboratorium Analitycznego
Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny

Prezentacja do pobrania: tutaj

 

3. Prezentacja Cryogas M&T Poland

Prezentacja do pobrania: tutaj

4. Prezentacja ASF Grzegorz Bryszewski – Budowa stacji CNG

Prezentacja do pobrania: tutaj

5. Prezentacja Iveco „Ciężarówki zasilane LNG”

Prezentacja do pobrania: tutaj

CNG LNG PIMOT Promocja projektu Warsaw Gas Days 14-15.03.2018 r. w Warszawie w Hotelu Novotel

Warsaw Gas Days 2018 ‚Strefa Metanu’

Warsaw Gas Days 2018 Międzynarodowe Targi Gazowe CNG LNG (dawne Targi GasShow), odbędą się w dniach 14-15.03.2018 w Warszawie. W dniu 14.03.2018, w czasie targów, odbędzie się Konferencja ‚Metan dla Transportu’.

Podczas Warsaw Gas Days 2018 odbędzie się promocja i popularyzacja Projektu CNG LNG, który jest realizowany w PIMOT. W czasie Konferencji ‚Metan dla Transportu’ zespół projektu zaprezentuje wyniki projektu.

Zapraszamy na stanowisko PIMOT do ‚Strefy Metanu’, gdzie będzięmy popularyzować wiedzę o niskoemisyjnych, alternatywnych paliwach CNG i LNG.

Pierwsza edycja targów branży paliw gazowych pod nazwą Warsaw Gas Days odbędzie się w  dniu 14-15.03.2018 r. w Warszawie w Hotelu Novotel. Portal http://cng.auto.pl/ organizuje w trakcie Warsaw Gas Days 2018 specjalne ekologiczne stanowisko ‚Strefa Metanu’. Wystawa ‘Strefa Metanu’ jest poświęcona promocji i popularyzacji paliw alternatywnych CNG i LNG jako ekologicznych paliw do napędzania pojazdów. Na stanowisku ‘Strefa Metanu’ przedsiębiorcy oraz instytucje naukowo-badawcze zaprezentują możliwości wykorzystania sprężonego i skroplonego gazu ziemnego w motoryzacji oraz transporcie.W trakcie Wystawy odbędzie się również Konferencja ‘Metan dla transportu’, zorganziowana przez portal cng.auto.pl oraz Fundację Green Fuel. Konferencja będzie poświęcona takim zagadnieniom jak: prezentacja wyników Projektu CEF Transport ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’, możliwości użytkowania kompresorów CNG do tankowania przy własnym domu lub firmie, wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego LNG jako ekologicznego paliwa dla ciężarówek, samochody napędzane gazem ziemnym CNG i LNG, infrastruktura tankowania sprężonym i skroplonym metanem oraz sposoby dostaw metanu.

 


Wystawa ‘Strefa Metanu’ 14-15.03.2018, Warsaw Gas Days 14-15 marca 2018 
Konferencja ‚Metan dla Transportu’, Warsaw Gas Days 14 marca 2018 r.
Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze Hotel Novotel Warszawa Centrum
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – wsparcie rozwoju wykorzystania gazu ziemnego CNG i LNG w transporcie

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ustawa określa:
1) zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, zwanej dalej „infrastrukturą paliw alternatywnych”, w tym wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura;
2) obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
3) obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych;
4) warunki funkcjonowania stref czystego transportu;
5) Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2018-02-07
Data wydania: 2018-01-11
Data wejścia w życie: 2018-02-22
Uwagi:
1) art. 3 ust. 1 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
2) art. 24 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
3) art. 34 i art. 35 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
4) art. 36 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.;
5) art. 39 ust. 2 wchodzi w życie zdniem 23 sierpnia 2018 r.;
6) art. 41 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018 r.;
7) art. 42 i art. 69, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
8) art. 49 pkt 6, wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r.;
9) art. 55: a) pkt 1 w zakresie dodawanego art. 65 l ust. 4 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.,
b) pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

‚Uwarunkowania prawne rozwoju rynku CNG i LNG’ – artykuł w miesięczniku ‚Paliwa Płynne’ Polskiej Izby Paliw Płynnych

 

Artykuł Dagny Zakrzewskiej z zespołu Projektu „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”ukazał się na łamach miesięcznika ‚Paliwa Płynne” Polskiej Izby Paliw Płynnych. Dagna Zakrzewska jest Specjalistą ds. ochrony środowiska w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją ze styczniowego numeru ‚Paliwa Płynne’.

Zakrzewska D., Uwarunkowania prawne  rozwoju rynku CNG i LNG, Paliwa Płynne, 2018; 36-39.