Warsztaty ‚Prowadzenie działań ratowniczych z udziałem samochodów zasilanych paliwem CNG, LNG’

Sprawozdanie – Fotorelacja

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Warsztatów, w trakcie których odbyła się popularyzacja projektu oraz promocja paliw alternatywnych CNG i LNG. Warsztaty odbyły się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W pierwszym dniu Warsztatów odbyły się wykłady, w drugim dniu prowadzono zajęcia praktyczne. Wśród Panelistów PIMOT wystąpili Sławomir Nestorowicz oraz Magdalena Rogulska, którzy zaprezentowali w czasie wydarzenia projekt PIMOT „‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’ oraz przedstawili swoje doświadczenia w wykorzystywaniu paliw CNG, LNG do zasilania pojazdów. Zespół projektu przeprowadził również badania ankietowe na temat wykorzystywania paliw metanowych oraz pojazdów NGV. Uczestnikom wydarzenia wręczono pamiątkowe Certyfikaty z udziału w Warsztatach.

Program Warsztatów

Prezentacja: Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie – PSP Poznań

Pierwszego dnia odbyły się wykłady związane z tematyką paliw gazowych, które prowadziło grono naukowe oraz doświadczeni specjaliści przedmiotowej tematyki. Podczas wykładów zaprezentowano zagadnienia związane z fizykochemią wybuchów gazów, studium przypadków podczas dochodzeń pożarowych pojazdów z instalacją gazową LPG, właściwości fizykochemiczne gazów CNG, LNG i LPG, konstrukcje zbiorników instalacji gazowych CNG I LNG oraz zasady BHP podczas działań ratowniczych przy zdarzeniach związanych z udziałem pojazdów zasilanych instalacjami gazowymi.
Drugi dzień warsztatów poświęcony był na zajęcia praktyczne, które przeprowadzono na poligonie szkolnym. Ta cześć zajęć wymagała podzielenia warsztatów na bloki tematyczne. Pierwszym tematem było praktyczne zaprezentowanie właściwości gazów CNG i LNG, głównie oddziaływania ich na różne przedmioty oraz osobiste wyposażenie strażaka. Poddanie działaniu medium na odzież strażaka uświadomiła o sposobie postępowania podczas działań ratowniczych. Następnie zaprezentowano właściwości palne LNG oraz sposoby gaszenia płonącego gazu z użyciem różnych środków gaśniczych. W kolejnym bloku tematycznym zaprezentowano pożar pojazdu oraz podstawy taktyki gaszenia pojazdu wyposażonego w instalację LPG.
Organizatorzy warsztatów zapewniają, że niniejsza tematyka i formuła praktyczna zajęć będzie kontynuowana ze względu na duże zainteresowanie oraz konieczność wypracowania materiałów dydaktycznych dla szkół i ośrodków szkolenia.
Ponadto organizatorzy składają podziękowania wszystkim partnerom warsztatów, bez których część praktyczna nie mogłaby się odbyć.

PIMOT Patronem Naukowym Seminarium i Warsztaty Strażackie CNG LNG „Gaszenie Metanu”

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT objął Patronatem Naukowym Seminarium oraz Warsztaty strażackie CNG i LNG „Gaszenie Metanu”.

Seminarium naukowe oraz Warsztaty są poświęcone bezpieczeństwu wykorzystywania paliw gazowych i prowadzeniu działań ratowniczych z udziałem samochodów zasilanych CNG i LNG.

Wśród Prelegentów Seminarium wystąpią:

Paweł Bukrejewski, Laboratorium Analityczne PIMOT-Prezentacja:”Właściwości fizykochemiczne CNG, LNG”, Prezentacja:”Właściwości fizykochemiczne LPG’

dr Magdalena Rogulska, PIMOT – Prezentacja: Wyniki Projektu CNG LNG PIMOT ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”

Sławomir Nestorowicz, Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych  PIMOT Prezentacja: ‚LNG w polskim transporcie’

Magdalena Ambroziak, PIMOT – Promocja Projektu ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” oraz prowadzenie badań ankietowych na temat paliw metanowych i pojazdów NGV. Popularyzacja paliw CNG i LNG w polskim transporcie.

Ponadto, swoje prelekcje z zakresu bezpieczeństwa wykorzystywania paliw gazowych wygłoszą użytkownicy pojazdów zasilanych CNG i LNG, Aspiranci Państwowej Straży Pożarnej jak również przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój rynku paliw alternatywnych CNG i LNG.

W trakcie organizowanego wydarzenia odbędą się poligonowe ćwiczenia praktyczne pod dowództwem Korpusu Oficerów i Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, ćwiczenia z działań ratowniczych zabezpiecza zespół wyjazdowy Ratownictwa medycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z programem ćwiczeń strażackich z gaszenia metanu:

1. Właściwości fizykochemiczne CNG LNG.
2. Przygotowanie stref wybuchowości CNG LNG.
3. Pomiar stężenia metanu w różnych odległościach.
4. Przedstawienie metod gaszenia płonącego LNG.
5. Demonstracja działania CNG LNG na różne materiały.
6. Gaszenia LNG z wykorzystaniem różnych technik i materiałów.
7. Spalenie samochodu ze zbiornikiem CNG kompozytowym.
8. Spalenie samochodu ze zbiornikiem CNG stalowym.
9. Spalenie samochodu ze zbiornikiem LPG.
10. Dopalenie resztek metanu – ugaszenia.

Organizatorami wydarzenia są Państwowa Straż Pożarna, Portal cng.auto.pl, Fundacja Green Fuel,  oraz Partnerzy Fundacji Green Fuel.

Patronat Naukowy: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Patronat medialny: portal cng.auto.pl

Dostawca Cysterny Kriogienicznej LNG: Cryogas M&T Poland