O projekcie CNG, LNG PIMOT na antenie Jedynki Polskiego Radia

W dniu 5 lutego 2017 roku na antenie Jedynki Polskiego Radia w ‚Europejskim magazynie plus’ został wyemitowany wywiad o Projekcie i wykorzystaniu gazu ziemnego CNG/LNG jako ekologicznej i ekonomicznej alternatywy dla paliw naftowych – oleju napędowego i benzyny.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu ze Sławomirem Nestorowiczem, Kierownikiem Projektu „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”.

Projekt CNG i LNG w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji PIMOT (11:47)

http://www.polskieradio.pl/7/4863/Artykul/1724236,Podsumowanie-szczytu-Unii-Europejskiej-na-Malcie

 

 

Konferencja Connecting Europe (CEF) w Tallinie

W dniach 21-22 września 2017 roku w stolicy Estonii – Tallinie odbyła się Konferencja CEF. Program CEF jest jednym z kluczowych unijnych instrumentów finansowania inwestycji infrastrukturalnych, który wspiera wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność. Konferencja Connecting Europe w Tallinie dotyczyła głównie zdefiniowania działań w zakresie polityki i rozwiązań finansowych, których celem jest inwestowanie w branżę transportową po 2020 roku.

Polskim przedstawicielem w czasie uroczystości otwarcia konferencji Connecting Europe (CEF) był wiceminister resortu rozwoju Jerzy Kwieciński, podczas panelu „Investing in and for Europe” powiedział: „Prosty i docelowy proces zarządzania projektami, bez niepotrzebnego obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i organów państwowych, jest jedną z pozytywnych cech CEF. Zdecydowanie jesteśmy za tym, by zachować to przyjazne podejście”.

Sukcesy CEF, TEN-T i związane z nimi programy finansowania UE przyczyniają się do rozwoju europejskiego transportu. Prawie 60 beneficjentów projektu i organów finansujących zaprezentowało projekty transportowe UE.

Zapraszamy do obejrzenia przemówienia inauguracyjnego oraz debaty.

http://www.connectingeu.eu/webstreaming.html

Kolejna Stacja CNG w Polsce

Stacja CNG Sosnowiec

W dniu 13 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie ogólnodostępnej Stacji Tankowania CNG w Sosnowcu.

Całodobowa , nowoczesna Stacja tankowania sprężonego gazu ziemnego CNG została uruchomiona przez fabrykę Vitkovice Milmet S.A. i jest częścią czeskiej sieci stacji tankowania CNG. Magazyn Stacji CNG wyposażony jest w stalowe butle wysokociśnieniowe, produkowane w Vitkovice Milmet. Na stacji zatankujemy złączami NGV1 oraz NGV2, możemy też zapłacić kartą płatniczą.

Po uroczystości otwarcia nowej stacji CNG odbyła się również prezentacja innowacyjnej metody zabezpieczania antykorozyjnego butli stalowych wysokociśnieniowych ‚APS Extreme’, tj.: zwiedzanie linii produkcyjnej B-2, malarni oraz linii prób butli CNG. APS Extreme to nowoczesny system zabezpieczania antykorozyjnego butli stalowych, opracowany i wdrożony do produkcji na podstawie wyników prac badawczo rozwojowych B+R prowadzonych wspólnie z Politechniką Śląską. Zastosowanie takiego systemu umożliwia spełnienie norm i specyfikacji sektora Automotive, dotyczących zabezpieczenia antykorozyjnego zbiorników ciśnieniowych.