CNG LNG PIMOT Promocja projektu Warsaw Gas Days 14-15.03.2018 r. w Warszawie w Hotelu Novotel

Warsaw Gas Days 2018 ‚Strefa Metanu’

Warsaw Gas Days 2018 Międzynarodowe Targi Gazowe CNG LNG (dawne Targi GasShow), odbędą się w dniach 14-15.03.2018 w Warszawie. W dniu 14.03.2018, w czasie targów, odbędzię się Konferencja ‚Metan dla Transportu’.

Podczas Warsaw Gas Days 2018 odbędzie się promocja i popularyzacja Projektu CNG LNG, który jest realizowany w PIMOT. W czasie Konferencji ‚Metan dla Transportu’ zespół projektu zaprezentuje wyniki projektu.

Zapraszamy na stanowisko PIMOT do ‚Strefy Metanu’, gdzie będzięmy popularyzować wiedzę o niskoemisyjnych, alternatywnych paliwach CNG i LNG.

Pierwsza edycja targów branży paliw gazowych pod nazwą Warsaw Gas Days odbędzie się w  dniu 14-15.03.2018 r. w Warszawie w Hotelu Novotel. Portal http://cng.auto.pl/ organizuje w trakcie Warsaw Gas Days 2018 specjalne ekologiczne stanowisko ‚Strefa Metanu’. Wystawa ‘Strefa Metanu’ jest poświęcona promocji i popularyzacji paliw alternatywnych CNG i LNG jako ekologicznych paliw do napędzania pojazdów. Na stanowisku ‘Strefa Metanu’ przedsiębiorcy oraz instytucje naukowo-badawcze zaprezentują możliwości wykorzystania sprężonego i skroplonego gazu ziemnego w motoryzacji oraz transporcie.W trakcie Wystawy odbędzie się również Konferencja ‘Metan dla transportu’, zorganziowana przez portal cng.auto.pl oraz Fundację Green Fuel. Konferencja będzie poświęcona takim zagadnieniom jak: prezentacja wyników Projektu CEF Transport ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’, możliwości użytkowania kompresorów CNG do tankowania przy własnym domu lub firmie, wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego LNG jako ekologicznego paliwa dla ciężarówek, samochody napędzane gazem ziemnym CNG i LNG, infrastruktura tankowania sprężonym i skroplonym metanem oraz sposoby dostaw metanu.

 


Wystawa ‘Strefa Metanu’ 14-15.03.2018, Warsaw Gas Days 14-15 marca 2018 
Konferencja ‚Metan dla Transportu’, Warsaw Gas Days 14 marca 2018 r.
Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze Hotel Novotel Warszawa Centrum
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – wsparcie rozwoju wykorzystania gazu ziemnego CNG i LNG w transporcie

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ustawa określa:
1) zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, zwanej dalej „infrastrukturą paliw alternatywnych”, w tym wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura;
2) obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
3) obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych;
4) warunki funkcjonowania stref czystego transportu;
5) Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2018-02-07
Data wydania: 2018-01-11
Data wejścia w życie: 2018-02-22
Uwagi:
1) art. 3 ust. 1 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
2) art. 24 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
3) art. 34 i art. 35 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
4) art. 36 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.;
5) art. 39 ust. 2 wchodzi w życie zdniem 23 sierpnia 2018 r.;
6) art. 41 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018 r.;
7) art. 42 i art. 69, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
8) art. 49 pkt 6, wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r.;
9) art. 55: a) pkt 1 w zakresie dodawanego art. 65 l ust. 4 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.,
b) pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

‚Uwarunkowania prawne rozwoju rynku CNG i LNG’ – artykuł w miesięczniku ‚Paliwa Płynne’ Polskiej Izby Paliw Płynnych

 

Artykuł Dagny Zakrzewskiej z zespołu Projektu „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”ukazał się na łamach miesięcznika ‚Paliwa Płynne” Polskiej Izby Paliw Płynnych. Dagna Zakrzewska jest Specjalistą ds. ochrony środowiska w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją ze styczniowego numeru ‚Paliwa Płynne’.

Zakrzewska D., Uwarunkowania prawne  rozwoju rynku CNG i LNG, Paliwa Płynne, 2018; 36-39.

 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Prezydent RP Andrzej Duda 5 lutego 2018 r. podpisał opracowaną przez Ministerstwo Energii ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Minister Tchórzewski podkreślił, że  przyjęcie rozwiązań zaproponowanych w ustawie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, natomiast rozwój rynku paliw alternatywnych w transporcie może znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w miastach oraz  pozwoli Polsce również na stworzenie nowych gałęzi przemysłu i przyczyni się do stymulowania wzrostu gospodarczego.

Odpowiedzialny w resorcie energii za rozwój elektromobilności wiceminister Michał Kurtyka podkreśla z kolei, że przyjęcie ustawy to kolejny krok w kierunku wykorzystania potencjału innowacyjności w sektorze energetyki. Dodaje, że opracowując przepisy ustawy Ministerstwo Energii ściśle współpracowało ze stroną społeczną. – Dzięki temu rozwiązania zaproponowane w ustawie w sposób kompleksowy odpowiadają na oczekiwania i potrzeby rynku oraz potencjalnych użytkowników tej formy transportu – akcentuje podsekretarz stanu w resorcie energii.

Rozwój infrastruktury

Przepisy ustawy mają również pomóc w rozwoju transportu publicznego napędzanego paliwami alternatywnymi.

Ustawa tworzy także podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury tankowania CNG/LNG i określa zasady tworzenia i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie. Do końca 2020 r.  70 punktów tankowania CNG, rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych.

Nowe możliwości przeciwdziałania  zanieczyszczeniu powietrza

Ustawa daje samorządom możliwość wprowadzenia stref czystego transportu, do których wjazd będą miały tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Będzie to skuteczne narzędzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza tzw. niską emisją, do powstania której przyczynia się w dużej mierze wzmożony ruch samochodowy.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (wersja po zakończeniu prac w parlamencie)

CNG Stacja Tankowania UNIWAR Gorzyczki Nowa infrastruktura tankowania metanu w Polsce

W dniu 23 stycznia 2018 roku odbyło się otwarcie nowej stacji CNG w Gorzycach przy węźle autostrady A1.

Stacja tankowania CNG przy autostradzie A1 – Stacja Paliw UNIWAR Gorzyczki jest kolejną nowootwartą, ogólnodostępną stacją tankowania sprężonego gazu ziemnego CNG w Polsce.

Adres: Powstańców Śląskich 243, 44-340 Łaziska
Telefon: 32 472 35 00
E-mail: stacja4@uniwar.pl
Godziny pracy: 24h/7
Płatność: gotówka, karty płatnicze
Cena CNG: 3,33 zł/Nm3
Złącze tankowania: NGV-1
Lokalizacja: autostradowa stacja paliw z obsługą podróżnych
Udogodnienia dla podróżnych – toaleta i prysznic, sklep, barek kawowy, bistro, restauracja (McDonald’s), zakup winiet, zakup ViaToll, kantor, bankomat, siłownia napowietrzna, serwis CB radio.
Współrzędne GPS: 49.944351, 18.430099 (49°56’39.7″N 18°25’48.4″E)
Lokalizacja Mapy Google: link

Tankowanie CNG na stacji UNIWAR
Obiekt mieści się przy węźle Gorzyce na autostradzie A1. Stacja dostępna jest dla pojazdów poruszających zarówno w kierunku granicy z Czeską Republiką, jak i w stronę Gliwic.

Stacja jest czynna w trybie całodobowym dla wszystkich klientów.

Na stacji zamontowano dwustanowiskowy dystrybutor tankowania CNG z końcówkami NGV-1 oraz stanowisko tankowania CNG dedykowane dla aut ciężarowych.
Gaz ziemny pobierany jest ze zbiorników buforowych. Dla CNG ustawiono dedykowany bufor posiadający 1.500 L pojemności wodnej.
Zamontowana infrastruktura została zaprojektowana dla zatankowania w ciągu kilku minut auta użytkowego na gaz ziemny.
Płatności za zatankowane paliwo można rozliczyć gotówką (PLN oraz CZK), jak i kartą płatniczą.
Obiekt oferuje wszelkie możliwe udogodnienia dla podróżnych – toaletę i prysznic, sklep, barek kawowy, zakup winiet, kantor, bankomat, siłownię napowietrzną.
Dostawy gazu sieciowego dla stacji UNIWAR realizuje Cryogas M&T Poland S.A.
Trwają prace nad poszerzeniem funkcjonalności stacji o możliwość tankowania skroplonego gazu ziemnego LNG do pojazdów.

CNG, LNG gaz ziemny w transporcie – Komunikaty NGVA Europe Popularyzacja projektu na rynku alternatywnych paliw metanowych

W ramach realizowanego projektu została podjęta współpraca z międzynardowymi organizacjami proekologicznymi, zaimującymi się popularyzacją wykorzytania gazu ziemnego CNG i LNG w transporcie.

Jedną z tych organizacji jest NGVA Europe. NGVA Europe jest europejskim stowarzyszeniem promującym wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa do napędzania pojazdów.

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatami NGVA Europe:

https://www.ngva.eu/downloads/news/2017-11-08-PR-NGVA_Europe_on_Mobility_Package.pdf

https://www.ngva.eu/downloads/news/2017_10_27_Gas_Industry_joint_letter.pdf

https://www.ngva.eu/downloads/news/2017-10-16 Why%20transport%20needs%20g-mobility-vF.pdf

Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został skierowany do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został skierowany do Sejmu, zgodnie z uzasadnieniem projekt określa zasady sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych, zasady działania podmiotów na rynku paliw alternatywnych, regulacji w zakresie informowania konsumentów oraz przepisów technicznych dla tej infrastruktury; wprowadzenia w życie instrumentów wsparcia rozwoju transportu elektrycznego oraz gazu ziemnego CNG i LNG wykorzystywanego w transporcie.

LNG dostawa skroplonego gazu ziemnego do Europy

LNG Centrica Company Limited (Centrica) i PGNiG S.A.  21 listopada 2017 r. podpisały pierwszy średnioterminowy kontrakt na import amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG). Podpisana umowa jest precedensem na skalę europejską i pierwszym kontraktem na dostawy amerykańskiego LNG do Europy Środkowej i Północnej.  – Jesteśmy świadkami tworzenia się nowego modelu światowego rynku gazu – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Szef resortu energii podkreśla, że dzisiejsza umowa wpisuje się w rządową politykę dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. – Konsekwentnie podejmujemy działania zmierzające do zwiększenia udziału LNG w polskim bilansie paliwowo-energetycznym. Do Terminala LNG w Świnoujściu docierają już dostawy z Kataru, Norwegii i USA – podkreśla minister Tchórzewski.

Zaznacza, że nowy kontrakt daje możliwość na pozyskiwanie LNG z rynku amerykańskiego nie tylko w formule spot, ale również po raz pierwszy w historii w formie regularnej. W ramach kontraktu przewidziano dostawy do 9 ładunków LNG. – Umowa potwierdza znaczenie i atrakcyjność Terminala LNG dla Polski i dlatego w ostatnim czasie podjęta została decyzja o rozbudowie tej infrastruktury do 7,5 mld m3 – zauważa minister energii.

Drugim elementem polityki dywersyfikacji kierunków i dostawców gazu ziemnego jest gazociąg z Norwegii do Polski – Baltic Pipe. W październiku zakończyło się badanie zapotrzebowania rynku na gaz ziemny z Norwegii. Jego wyniki są pozytywne. – Projekt zostanie zrealizowany najpóźniej do roku 2022. Wtedy Polska uzyska też pełną niezależność gazową – dodaje minister Tchórzewski.

Podkreśla, że USA są strategicznym sojusznikiem Polski, a prowadzona przez nich polityka energetyczna jest racjonalna i przewidywalna. – Podpisany kontrakt daje szanse na większą stabilność dostaw. Cena kontraktu jest tajemnicą handlową spółek, należy jednak podkreślić, że jest ona rynkowa i konkurencyjna, a prognozy, dotyczące wysokich kosztów i braku konkurencyjności amerykańskiego LNG względem gazu rosyjskiego w Europie, nie sprawdziły się – komentuje szef ME.

Jego zdaniem ogłoszone dziś porozumienie w sprawie kontraktu na dostawy LNG do Świnoujścia to kolejny krok do budowy polskiego bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i uniezależniania się od dostaw z Rosji.

Piecioletni kontrakt wejdzie w życie w 2018 r., a dostawy LNG będą pochodzić z terminalu skraplającego Sabine Pass zlokalizowanego w USA w Luizjanie. Kontrakt został zawarty przez biuro tradingowe PGNIG w Londynie utworzone w marcu 2017r.

Spotkanie przedstawicieli Government Support Group (GSG) on the cooperation to suport Clean Power for Transport in Europe w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Energii odbyło się spotkanie przedstawicieli Government Support Group (GSG) on the cooperation to suport Clean Power for Transport in Europe. Celem istnienia grupy GSG jest bliska współpraca państw członkowskich UE w zakresie wymiany doświadczeń i koordynacji rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie.

Działania grupy mają pomóc państwom członkowskim w sprawnym wdrożeniu dyrektywy 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz pozwolić na stworzenie transeuropejskiej sieci infrastruktury paliw alternatywnych. Członkowie grupy wspierają także rządy poszczególnych państw członkowskich w rozwoju zeroemisyjnych oraz niskoemisyjnych środków transportu.

Podczas spotkania członkowie GSG – przedstawiciele Holandii, Belgii, Francji, Niemiec, Słowenii, Szwecji, Austrii, Czech oraz Polski – przedstawili zaktualizowane informacje dotyczące wdrażania dyrektywy. Omówili również stopień realizacji Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, wyznaczających kierunek zmian oraz określających instrumenty wsparcia dla rozwoju elektromobilności i paliw alternatywnych.

Przedmiotem rozmów były także zagadnienia związane z tzw. pakietem zimowym, dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II), regulacjami w sprawie ograniczenia emisji CO2 w samochodach osobowych, zagadnieniami zrównoważonej mobilności czy kwestiami podejścia do Synergy i DGMove.

Uczestnicy spotkania wymienili się również spostrzeżeniami w zakresie obowiązków nakładanych na państwa członkowskie przez UE, a także dyskutowano nad sposobami wdrażania dyrektywy. Wymiana doświadczeń na szczeblu międzynarodowym, stanowi istotny element pracy nad nowymi regulacjami w zakresie tworzenia sieci infrastruktury paliw alternatywnych.

Uczestnictwo przedstawicieli Polski w spotkaniach na szczeblu europejskim daje możliwość zdobycia cennych informacji w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu możliwy będzie rozwój nowych sektorów polskiej gospodarki, a tym samym tworzenie kolejnych inwestycji.